wszystkie promocje Środki ochrony roślin Nawozy Materiały budowlane
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o promocjach i nowościach, wpisz swój e-mail.

INTER GRĄD GRUNTOP A 5L

INTER GRĄD GRUNTOP A 5L

cena netto: 12.20 zł
VAT: 23%
cena brutto: 15.00 (brutto)
waga [kg]: -- brak danych --
  szt      
ZASTOSOWANIE

Środek Gruntujący INTER GRĄD przeznaczony jest do gruntowania
i wzmacniania wszystkich chłonnych, nasiąkliwych i porowatych podło-
ży betonowych, gipsowych, cementowo-wapiennych oraz powierzchni
surowych wykonanych z betonu komórkowego, cegieł ceramicznych
i silikatowych, płyt gipsowo-kartonowych itp. Preparat nadaje się rów-
nież do gruntowania płyt drewnopodobnych i paździerzowych przed
przyklejaniem okładzin ceramicznych. Stosowanie Środka Gruntującego
INTER GRĄD ma na celu wzmocnienie, zmniejszenie i wyrównanie chłon-
ności podłoża oraz zwiększenie przyczepności stosowanych następnie
powłok. Preparat nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI
Środek Gruntujący INTER GRĄD jest gotową do użycia wodną dysper-
sją akrylową wyprodukowaną na bazie wodnej. Cząsteczki polimeru
wnikają w podłoże i po odparowaniu wody tworzą warstwę filmu
przepuszczającego parę wodną i jednocześnie ograniczającego
wchłanianie wody do podłoża. Stwarza to doskonałe warunki dla
stosowanych następnie materiałów mineralnych i polimerowych jak:
tynki cementowo-wapienne, tynki akrylowe, farby dyspersyjne, gła-
dzie, szpachle oraz kleje gipsowe i cementowe. Zredukowane zostaje
także w dużym stopniu odprowadzanie z tych materiałów wody do
podłoża, co zapobiega powstawaniu pęcherzy i ma szczególne zna-
czenie dla przebiegu procesu wiązania spoiw mineralnych, przez co
umożliwia osiągnięcie im ich właściwych parametrów technicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże przeznaczone do nanoszenia Środka Gruntującego INTER GRĄD
powinno być stabilne, równe, suche, pozbawione luźnych elementów,
pozostałości starych powłok malarskich, kurzu, brudu, olejów, tłuszczów,
wosków. Podłoża silnie pyliste oraz o bardzo wysokiej chłonności np. beton
komórkowy można wstępnie zagruntować rozcieńczonym z wodą w
stosunku 1:1 Środkiem Gruntującym INTER GRĄD. Nie stosować preparatu
na podłoża silnie zawilgocone lub namarznięte.

PRZYGOTOWANIE MASY
Środek Gruntujący INTER GRĄD jest gotowym do bezpośredniego
użycia preparatem. Zawartość opakowania po otwarciu należy wy-
mieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem osadzonym w wol-
noobrotowej wiertarce. Zabrania się łączenia Środka Gruntującego
INTER GRĄD z innymi produktami.

SPOSÓB UŻYCIA
Po rozmieszaniu i dokładnym przygotowaniu podłoża preparat należy
jedno- lub dwukrotnie, równomiernie nanosić pędzlem lub wałkiem.
Po upływie około 5 godzin od momentu nałożenia można rozpocząć
nanoszenie drugiej warstwy preparatu. Przed przystąpieniem do dalszych
prac powierzchnia powinna być całkowicie sucha i odporna na zmywanie.
Czas pełnego schnięcia preparatu w zależności od warunków wynosi
około 24 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia podczas prowadzenia
prac powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Czyszczenie narzędzi może
się odbyć bezpośrednio po zakończeniu prac za pomocą czystej wody lub
mechanicznie po zaschnięciu.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomiesz-
czeniach suchych nie nasłonecznionych. Temperatura przechowy-
wania minimum +5 °C. Chronić przed mrozem. Trwałość wyrobu
w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu – nie mniej niż 12 mie-
sięcy od daty produkcji.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
   Produkt zgodny z: PN-C-81906:2003
   Posiada atest higieniczny
ŚRODEK GRUNTUJĄCY GRUNTOP A
DANE TECHNICZNE
Zużycie produktu około 0,1–0,2 kg
(100–200 ml) na 1 m powierzchni
Temperatura stosowania od +5 °C do +25 °C
Temperatura podłoża od +5 °C do +25 °C
Czas schnięcia około 24 godzin
Dostępne opakowania butelka 1 l, kanister 5 l, widerko 10 l
w górę
Copyright © 2009 DARMARK Mrocza , ul. Kościuszki 80; tel.: 52 385 87 20 projektowanie stron www, hosting, sklepy internetowe